پکتیا: ۲ تانگ در زرمت نابود و۳ عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عساکر اجیر درسرک عمومی گردیزـ زرمت در مربوطات ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عراده تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۳ عسکردران کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عساکر اجیر درسرک عمومی گردیزـ زرمت در مربوطات ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عراده تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۳ عسکردران کشته شدند.