پکتیا: ۲ اربکی شریر در وزی جدران کشته شدند

ساعت ۱۱ دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته اربکی های شریر درمنطقه لکی تیگه مربوطات ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا عملیات لیزری انجام دادند, که دراثرآن ۲ تن اربکی شریر کشته شدند.

ساعت ۱۱ دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته اربکی های شریر درمنطقه لکی تیگه مربوطات ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا عملیات لیزری انجام دادند, که دراثرآن ۲ تن اربکی شریر کشته شدند.