پکتیا: ۱۳ کارمند امنیتی در احمد اباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۱۳ تن پولیس واربکی در منطقه مچلغو ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیرزو بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی […]

بر اساس خبر, ۱۳ تن پولیس واربکی در منطقه مچلغو ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیرزو بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی انان قرار ذیل میباشد:
۱:محمدانور ولد نواب
۲:محمد انور ولد محمدامان
۳:علی جان ولد سیداکبر
۴:نظر خان ولد دولت خان
۵:معین ولد نصرالله
۶:گل نبی ولد زبیر احمد
۷:عبدلحق ولد محبوب
۸:محمدکریم ولد محمدعمر
۹:سردار ولی ولد حسین خان
۱۰:طلا خان ولد دولت خان
۱۱:بیت اللہ ولد ریس
۱۲:احسان الله ولد عمر خان
۱۳:موسی خان ولدبختور
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.