پکتیا: ۱۰ عسکر مزدور در سیدکرم کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کمر بند وپوسته های مربوط ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران ۱۰ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کمر بند وپوسته های مربوط ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند
حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران ۱۰ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶