پکتیا: یک کارمند مهم دشمن درمرکز کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین چریکی امارت اسلامی در گزدیز مرکز ولایت پکتیا رفیع الله مدیر به اصطلاح تروریزم آن ولایت را به هلاکت رساندند این رویداد ساعت ۷ وسی دقیقه صبح دیروز در ساحه لین سیدکرم انجام یافت. قابل ذکر است که کارمند متذکره در جنایات زیادی علیه مردم عامه دست داشت ووی بحیث رابط […]

بر اساس خبر, مجاهدین چریکی امارت اسلامی در گزدیز مرکز ولایت پکتیا رفیع الله مدیر به اصطلاح تروریزم آن ولایت را به هلاکت رساندند
این رویداد ساعت ۷ وسی دقیقه صبح دیروز در ساحه لین سیدکرم انجام یافت.
قابل ذکر است که کارمند متذکره در جنایات زیادی علیه مردم عامه دست داشت ووی بحیث رابط میان اداره کابل وعساکر اشغالگر ایفای وظیفه مینمود واز مدت ها به اینسو برای امریکایی ها جاسوسی مینمود.