پکتیا: یک پوسته پولیس درزرمت مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته پولیس در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته پولیس در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.