پکتیا: یک پوسته دشمن در گردیز مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه غفور خیل تیره مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه غفور خیل تیره مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.