پکتیا: یک پوسته دشمن در مربوطات گردیز تخلیه گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک پوسته پولیس اداره مزدور  در منطقه بنوزی مربوطات مرکز ولایت پکتیا مدت زیادی محاصره کرده بودند واکمالات برایش نمی رسید که درنتیجه آن عساکردشمن با استفاده از تاریکی شب پوسته را تخلیه وفرار کردند. همچنان در منطقه ابراهیم خیل بر پوسته دشمن با سلاح درازکوف حمله صورت گرفت […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک پوسته پولیس اداره مزدور  در منطقه بنوزی مربوطات مرکز ولایت پکتیا مدت زیادی محاصره کرده بودند واکمالات برایش نمی رسید که درنتیجه آن عساکردشمن با استفاده از تاریکی شب پوسته را تخلیه وفرار کردند.

همچنان در منطقه ابراهیم خیل بر پوسته دشمن با سلاح درازکوف حمله صورت گرفت ویک عسکرکشته شد.