پکتیا: یک پوسته در سیدکرم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک رینجر پولیس درمنطقه چینو ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا با دهشکه حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهرا مروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک رینجر پولیس درمنطقه چینو ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا با دهشکه حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهرا مروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.