پکتیا: یک قومندان سپیشل فورس دشمن در مرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک قومندان سپیشل فورس دشمن را  بنام مجید در منطقه تیره مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا هدف قرار دادند. این رویداد دیروز صورت گرفت وقومندان متذکره جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک قومندان سپیشل فورس دشمن را  بنام مجید در منطقه تیره مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا هدف قرار دادند.

این رویداد دیروز صورت گرفت وقومندان متذکره جابجا کشته شد.