پکتیا: یک قومندان اربکی در پتان مورد حمله قرارگر فت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک قومندان مهم اربکی( یونس) درمنطقه مقبلو ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک قومندان مهم اربکی( یونس) درمنطقه مقبلو ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.