پکتیا: یک قرارگاه و۴ پوسته دشمن در وزی جدران بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, قرارگاه اربکی ها بنام زیارت و۴ پوسته در ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا بدست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. این مراکز دیشب بدست مجاهدین افتاد ودراین جریان, شمار زیاد عسکرکشته وزخمی شدند. خبرمیگوید که یک قبضه راکت, یک میل پیکا, ۵ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین آمده است.

بر اساس خبر, قرارگاه اربکی ها بنام زیارت و۴ پوسته در ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا بدست مجاهدین امارت اسلامی افتاد.
این مراکز دیشب بدست مجاهدین افتاد ودراین جریان, شمار زیاد عسکرکشته وزخمی شدند.
خبرمیگوید که یک قبضه راکت, یک میل پیکا, ۵ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین آمده است.