پکتیا: یک قرارگاه بزرگ عساکرمزدور در سیدکرم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قرارگاه بزرگ عساکر اجیر درمنطقه چینو ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قرارگاه بزرگ عساکر اجیر درمنطقه چینو ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.