پکتیا: یک عسکر در مربوطات گردیز زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دازغنی دشمن در منطقه خوازک مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا حمله کردند که دراثران یک عسکرمزدور بوسیله درازکوف  مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دازغنی دشمن در منطقه خوازک مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا حمله کردند که دراثران یک عسکرمزدور بوسیله درازکوف  مرگبار زخمی گردید.