پکتیا: یک عسکر در سیدکرم با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر اداره مزدور در  ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. عسکر متذکره  بنام نعمت گل فرزند عبدالله دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر، یک عسکر اداره مزدور در  ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

عسکر متذکره  بنام نعمت گل فرزند عبدالله دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.