پکتیا: یک عسکر در احمد اباد زخمی گردید

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته مکتب شنه ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا حمله کردند ویک عسکر مزدور زخمی گردید.

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته مکتب شنه ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا حمله کردند ویک عسکر مزدور زخمی گردید.