پکتیا: یک عسکر با ۲ تن اربکی در جانی خیل به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، یک عسکر (ایوب خان) با ۲ تن اربکی (اسماعیل واحمد الله) درمربوطات ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا صفوف دشمن را ترک گفته امروز به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

به اساس خبر، یک عسکر (ایوب خان) با ۲ تن اربکی (اسماعیل واحمد الله) درمربوطات ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا صفوف دشمن را ترک گفته امروز به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.