پکتیا: یک عسکرمزدور در لجه منگل کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته های دشمن درمربوطات مرکز ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته های دشمن درمربوطات مرکز ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد.