پکتیا: یک عسکرمزدور در زرمت کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه سورکی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با سلاح لیزری عملیات کردند ویک عسکرمزدور بهلاکت رسید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه سورکی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با سلاح لیزری عملیات کردند ویک عسکرمزدور بهلاکت رسید.