پکتیا: یک عراده موتر ویک تانگ دشمن درمرکز تخریب و7 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته اربکی های شریر درمنطقه چونی مربوطات مرکزولایت پکتیا، عملیات لیزری انجام وبم دستی پرتاب کردند. که درنتیجه آن 2 تن اربکی شریر کشته و3 تن دیگرزخمی شدند. همچنان قلعه ی که درآن اربکی های شریر پنهان میگردیدند, تخریب گردید. و یک تانگ کومکی دشمن نیزتخریب گردیده است. […]

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته اربکی های شریر درمنطقه چونی مربوطات مرکزولایت پکتیا، عملیات لیزری انجام وبم دستی پرتاب کردند. که درنتیجه آن 2 تن اربکی شریر کشته و3 تن دیگرزخمی شدند.
همچنان قلعه ی که درآن اربکی های شریر پنهان میگردیدند, تخریب گردید. و یک تانگ کومکی دشمن نیزتخریب گردیده است.
دیروز مجاهدین پوسته عساکر اجیر را درمنطقه رباط مورد عملیات لیزری قرار داد اند. که در اثرآن یک عسکر اجیر کشته شد. دیشب مجاهدین موترنوع کرولای دشمن را به آتش کشیدند که دشمن در رفت وآمد از آن استفاده مینمودند.
ازسوی دیگر، عصر روز دراثر حمله درازنوف مجاهدینع بالای دشمن درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات مرکز، یک عسکر اجیر نیز کشته شد.