پکتیا: یک عراده موتر در چمکنی تخریب ویک کارمند امنیت زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  موتر یک کارمند امنیت ملی دشمن را درمنطقه شهر نو مربوطات ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا هدف ماین قرار دادند. که دراثران موتر تخریب گردید وکارمند متذکره بنام رفیق مرگبار زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  موتر یک کارمند امنیت ملی دشمن را درمنطقه شهر نو مربوطات ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا هدف ماین قرار دادند.

که دراثران موتر تخریب گردید وکارمند متذکره بنام رفیق مرگبار زخم برداشت.