پکتیا: یک رینجر دشمن در احمد خیل نابود گردید ویک عسکر دران کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک عراده رینجر عساکر مزدور بوسیله ماین نابود ساختند. این رویداد ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت ویک عسکردران نیز کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک عراده رینجر عساکر مزدور بوسیله ماین نابود ساختند.

این رویداد ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت ویک عسکردران نیز کشته شد.