پکتیا: یک رینجر در میرزکه نابو و۲ عسکردران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر عساکر اجیر را درمربوطات ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا بوسیله ماین نابود ساختند. این رویداد ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت و۲ عسکردران نیز کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” یک رینجر عساکر اجیر را درمربوطات ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا بوسیله ماین نابود ساختند.

این رویداد ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت و۲ عسکردران نیز کشته شدند.