پکتیا: یک تن پولیس در گردیز کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” یک تن پولیس را درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند. پولیس یاد شده ساعت ۱۲ چاشت امروز هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” یک تن پولیس را درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

پولیس یاد شده ساعت ۱۲ چاشت امروز هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.