پکتیا: یک تن اربکی در زرمت کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه مقرب خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند ویک تن اربکی کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه مقرب خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند ویک تن اربکی کشته شد.