پکتیا: یک تن اربکی در احمد اباد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام موید الله فرزند حکیم باشنده ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند.

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام موید الله فرزند حکیم باشنده ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند.