پکتیا: یک تانگ ویک عراده رینجر در مرکز تخریب و۷ عسکرکشته دران کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه خوازک مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید وتانگ تخریب وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند. ودرمنطقه چونی یک عراده رینجر اربکی ها شکار ماین گردید ورینجر تخریب و۵ تن اربکی دران کشته وزخمی شدند. همچنان درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز یک تن اربکی یک پوسته […]

بر اساس خبر, یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه خوازک مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید وتانگ تخریب وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.
ودرمنطقه چونی یک عراده رینجر اربکی ها شکار ماین گردید ورینجر تخریب و۵ تن اربکی دران کشته وزخمی شدند.
همچنان درمنطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز یک تن اربکی یک پوسته کشته شد.