پکتیا: یک تانگ دشمن در زرمت تخریب و۴ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه آخندزاده خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکارماین گردید که دراثران تانگ تخریب گردید و ۳ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه آخندزاده خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکارماین گردید که دراثران تانگ تخریب گردید و ۳ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.