پکتیا: یک تانگ دشمن درجاجی اریوب نابود گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند. حمله صبح دیروز صورت گرفت اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است. وساعت ۱۲ بجه دیشب بر پوسته سنگر مربوطات ولسوالی جاجی اریوب این ولایت حمله کردند وتاور پوسته نابود ویک تانگ دشمن بوسیله مین نابود گردید اما […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ساختمان ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله صبح دیروز صورت گرفت اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.
وساعت ۱۲ بجه دیشب بر پوسته سنگر مربوطات ولسوالی جاجی اریوب این ولایت حمله کردند وتاور پوسته نابود ویک تانگ دشمن بوسیله مین نابود گردید اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.