پکتیا: یک تانگ دشمن تخریب 5 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، عصر دیروز مجاهدین امارت اسلامی پوسته دشمن را درمنطقه سر تارو مربوطات جانخیل ولایت پکتیا، مورد حمله قرار داد اند. که درنتیجه آن یک عسکر مزدور کشته شد. مجاهدین ساختمان ولسوالی لجه منگل و پوسته های دشمن را مورد حملات قرار داد اند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات واردگردید. آمار دقیق آن […]

براساس خبر، عصر دیروز مجاهدین امارت اسلامی پوسته دشمن را درمنطقه سر تارو مربوطات جانخیل ولایت پکتیا، مورد حمله قرار داد اند. که درنتیجه آن یک عسکر مزدور کشته شد.
مجاهدین ساختمان ولسوالی لجه منگل و پوسته های دشمن را مورد حملات قرار داد اند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات واردگردید. آمار دقیق آن تا اکنون بدست نه آمده است.
شام روز گذشته مجاهدین بالای پوسته اربکی های شریر درمنطقه دهن کرکین مربوطات ولسوالی میرزکی حمله کرد اند. که درنتیجه آن 2 تن اربکی زخم برداشت اند.
همچنان مجاهدین پوسته های دفاعی ساختمان مرکزی ولایت را مورد عملیات لیزری قرار داد اند. که درنتیجه آن یک عسکر مزدور کشته شد.
‏2021‏/5‏/6