پکتیا: یک تانگ در چمکنی نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک تانگ آن قوای کمکی دشمن در منطقه لواری ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا شکار ماین گردید. انفجار شام امروز بر تانگ دشمن که غرض کمک عازم ولسوالی جانی خیل بود، صورت گرفت که دراراثرآن، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که هنوز تعداد آنان معلوم نیست کشته وزخمی شدند. همچنان بالای […]

به اساس خبر، یک تانگ آن قوای کمکی دشمن در منطقه لواری ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار شام امروز بر تانگ دشمن که غرض کمک عازم ولسوالی جانی خیل بود، صورت گرفت که دراراثرآن، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که هنوز تعداد آنان معلوم نیست کشته وزخمی شدند.

همچنان بالای این قوای مجاهدین نیز حمله مسلحانه انجام دادند وبه دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.