پکتیا: یک تانگ در سیدکرم نابود و۲ تن پولیس زخمی شدند

به اساس خبر، یک تانگ پولیس درمنطقه کوندرخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید و۲ تن پولیس دران زخمی شدند.

به اساس خبر، یک تانگ پولیس درمنطقه کوندرخیل ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید و۲ تن پولیس دران زخمی شدند.