پکتیا: چندین پوسته دشمن در جانی خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پوسته دفاعی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پوسته دفاعی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده