پکتیا: مرکز ولسوالی زرمت با تمام محلقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در نتیجه تلاش ها وحملات پیهم دیشب ولسوالی زرمت, قومندانی امنیه, قرارگاه پولیس, مرکز استخبارات وتمام تاسیسات دولتی را تصرف شدند. و۳ قریه وپوسته های پولیس واربکی درمنطقه چونی مربوطات مرکز ولایت پکتیا مورد حمله قرارگرفتند وهردو پوسته با هر۳ قریه کاملا فتح گردید. طبق یک راپور دیگر, دیشب […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی در نتیجه تلاش ها وحملات پیهم دیشب ولسوالی زرمت, قومندانی امنیه, قرارگاه پولیس, مرکز استخبارات وتمام تاسیسات دولتی را تصرف شدند.
و۳ قریه وپوسته های پولیس واربکی درمنطقه چونی مربوطات مرکز ولایت پکتیا مورد حمله قرارگرفتند وهردو پوسته با هر۳ قریه کاملا فتح گردید.
طبق یک راپور دیگر, دیشب خفتن, قرارگاه خاک فقیر طی حملات پیهم, تخلیه وعساکردشمن فرارکردند ویک عراده رینجر ومقادیر زیاد سلاح مهمات بدست مجاهدین افتاد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲