پکتیا: قرارگاه دشمن در پتان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر قرارگاه پولیس درمنطقه شپولی ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس مرگبار زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر قرارگاه پولیس درمنطقه شپولی ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس مرگبار زخم برداشت.