پکتیا: قرارگاه دشمن در جاجی اریوب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک قرارگاه پولیس در نزدیک مرکز ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا حمله کردند حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک قرارگاه پولیس در نزدیک مرکز ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.