پکتیا: عساکرامریکایی در زرمت مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر اشغالگر امریکایی درشاهراه گردیزـ زرمت منطقه قلعه نیک نام ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تانگ امریکایی نابود گردید وبه سرنشینان آن نیز تلفات وارد گشته اما دقیقا رقم ان به دست […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر اشغالگر امریکایی درشاهراه گردیزـ زرمت منطقه قلعه نیک نام ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، یک تانگ امریکایی نابود گردید وبه سرنشینان آن نیز تلفات وارد گشته اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.