پکتیا: درحمله بر مقر ولسوالی زرمت، ۳ تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با هشتاد دو حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس جابجا کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با هشتاد دو حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس جابجا کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.