پکتیا: دراثر حمله وانفجار در زرمت، ۶ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی عساکر پیاده دشمن را درمنطقه قلعه نیکنام ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار  هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند ویک تن ازمجاهدین نیز جراحت برداشته است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی عساکر پیاده دشمن را درمنطقه قلعه نیکنام ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار  هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند ویک تن ازمجاهدین نیز جراحت برداشته است.