پکتیا: دراثریک انفجار در جاجی اریوب، یک کارمند مهم امنیت مرگبار زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” ۲ کارمند مهم امنیت را مرگبار زخمی نمودند. کارمندان یاد شده درمنطقه خیرمنی ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا شکار ماین گردیدند و۲ تن آنان مرگبار زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” ۲ کارمند مهم امنیت را مرگبار زخمی نمودند.

کارمندان یاد شده درمنطقه خیرمنی ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا شکار ماین گردیدند و۲ تن آنان مرگبار زخمی شدند.