پکتیا: دراثریک انفجار درگردیز، ۱ تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته پولیس درمنطقه مکتب تیره مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا شکار ماین تاکتیکی گردید. انفجار ساعت ۱۱ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته پولیس درمنطقه مکتب تیره مربوطات گردیز مرکز ولایت پکتیا شکار ماین تاکتیکی گردید.

انفجار ساعت ۱۱ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.