پکتیا: بزرگان وسران قومی ۷ ولسوالی از امارت اسلامی حمایت شان را اعلان کردند

بر اساس خبر, بزرگان وسران قومی ۷ ولسوالی پکتیا از امارت اسلامی حمایت شان را اعلان کردند. این سران اقوام متعلق به ولسوالی های پتان, چمکنی, جانخیل, لجه منگل, احمد خیل میرزکه وجاجی اریوب وسران اقوام چمکنی, مقبلو, جاجی, منگل, احمدزی وطوطاخیل طی یک نشست با شکوهی حمایت شان را از امارت اسلامی اعلان کردند. […]

بر اساس خبر, بزرگان وسران قومی ۷ ولسوالی پکتیا از امارت اسلامی حمایت شان را اعلان کردند.
این سران اقوام متعلق به ولسوالی های پتان, چمکنی, جانخیل, لجه منگل, احمد خیل میرزکه وجاجی اریوب وسران اقوام چمکنی, مقبلو, جاجی, منگل, احمدزی وطوطاخیل طی یک نشست با شکوهی حمایت شان را از امارت اسلامی اعلان کردند.
این نشست در ولسوالی احمد خیل دایر گردیده بود ودراین نشست معاون کمیسیون دعوت ارشاد شیخ الحدیث محمد خالد, معاون گمرکات حاجی ملا ناصر اخند, مسئول حلقه جنوبی کمیسیون نظامی مولوی حمدالله, مسول حلقه جنوبی کمیسیون تلفات ملکی مولوی اخترشاه هاشمی, والی پکتیا حاج ملا حمزه وشمار دیگر مسئولین اشتراک داشتند.
دراین گردهمایی برعلاوه از مسئولین امارت اسلامی, سران اقوام نیز صحبت نمودند واز جمع آنان سناتور محمد لایق, حاجی سردار چمکنی ومدیر اکبر جاجی از سخنرانان مهم آنان بشمار می رفت.
مدیر اکبر در سخنان اش از طالبان استقبال نمود وخواست تا در مورد امنیت منطقه توجه نمایند, بیست سال دراین منطقه با مشکلات زیادی مواجه بودند, دیگر این تراژدی باید پایان یابد ونظام اسلامی کاملا حاکم گردد.
همچنان سناتور محمد لایق وحاجی سردار جاجی نیز اظهار داشتند که دراین خاک بیست سال نظام اجنبی جریان داشت, طالبان با مردم از نرمی کار بگیرد ما دوشا دوش آنان ایستاد هستیم.
ازسوی دیگر مسئولین طالب از مردم عامه سپاسگذاری نمودند وبرای انان اطمینان دادند که امنیت را کاملا تأمین مینمایند واز مردم خواستند تا اقارب ودوستان شان را از صفوف رژیم دست نشانده اخراج کنند ومجاهدین برای نجات وامنیت مردم این بیست سال شد که قربانی میدهند تا یک نظام خالص اسلامی ومستقل را در کشور حاکم سازند.
درپایان مسئولین امارت اسلامی بطور اعزاز بر سر بزرگان قومی عمامه گذاشتند.
این گردهمایی درفضای آرام با خوانش دوعایه پایان یافت.

‏۲۰۲۱‏/۷‏/۸