پکتیا:قوم متورخ در ولسوالی دند پتان حمایت شان را از مجاهدین اعلان کردند

بر اساس خبر, به ادامه جلسات حمایوی اقوام از امارت اسلامی, دیروز قوم متورخ در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا حمایت شان را از مجاهدین امارت اسلامی اعلان کردند سران این قوم ضمن تعهد همکاری شان ابراز داشتند که مجاهدین فرزندان این میهن هستند وملت های افغان برای برآورده شدن آرمان های شان که نظام […]

بر اساس خبر, به ادامه جلسات حمایوی اقوام از امارت اسلامی, دیروز قوم متورخ در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا حمایت شان را از مجاهدین امارت اسلامی اعلان کردند
سران این قوم ضمن تعهد همکاری شان ابراز داشتند که مجاهدین فرزندان این میهن هستند وملت های افغان برای برآورده شدن آرمان های شان که نظام مستحکم اسلامی است در کنار مجاهدین ایستاد می باشند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۰