پنجشیر: پوسته ها ومنطقه وسیعی در آبشار فتح و۹ عسکر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مراکز دشمن  در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند. حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثرآن، منطقه کلتار، بازار وقریه بزرگی بنام هفت اسیاب در شهر غلغله آن ولسوالی فتح گردید وشمار زیاد عسکر دشمن کشته وزخمی شدند و۹ تن دیگر زنده دستگیر  وبقیه عساکردشمن پای به فرار […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مراکز دشمن  در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند.

حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثرآن، منطقه کلتار، بازار وقریه بزرگی بنام هفت اسیاب در شهر غلغله آن ولسوالی فتح گردید وشمار زیاد عسکر دشمن کشته وزخمی شدند و۹ تن دیگر زنده دستگیر  وبقیه عساکردشمن پای به فرار نهادند ویک تن از مجاهدین نیز زخم برداشته است.