پلخمری: ۱۳ تانگ نابود ،۲۶ عسکر کشته وزخمی ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” آن بیس مهم دشمن را که در منطقه چشمه شیر وکوتل سرخ ولسوالی پلخمری ولایت بغلان موقعیت داشت واز ۳ روز بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین بود، کاملا فتح گردید. این رویداد چاشت امروز نصیب مجاهدین گردید واکنون نبرد درسرک عمومی مزارشریف با یک […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” آن بیس مهم دشمن را که در منطقه چشمه شیر وکوتل سرخ ولسوالی پلخمری ولایت بغلان موقعیت داشت واز ۳ روز بدینسو تحت محاصره شدید مجاهدین بود، کاملا فتح گردید.

این رویداد چاشت امروز نصیب مجاهدین گردید واکنون نبرد درسرک عمومی مزارشریف با یک قوای بزرگ عملیاتی دشمن به شدت ادامه دارد وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.

به اساس معلومات واصله، در جریان نبرد دست کم ۱۳ تانگ دشمن کاملا نابود گردید و۱۶ عسکر کشته و۱۰ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

نبرد به شدت جریان دارد وعساکردشمن درحال فرار میباشند.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.