پروان: ۶ تن اربکی در سیاه گرد کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس واربکی ها درمنطقه دشتک مربوطات قمچاق ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر دیروز هنگام انجام یافت که ملیشه های اربکی وپولیس در لباس شخصی غرض کدام اعمال ناگوار وارد آن منطقه شدند که در نتیجه آن، ۲ […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس واربکی ها درمنطقه دشتک مربوطات قمچاق ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروز هنگام انجام یافت که ملیشه های اربکی وپولیس در لباس شخصی غرض کدام اعمال ناگوار وارد آن منطقه شدند که در نتیجه آن، ۲ تن اربکی کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند .

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.