پروان: ۲ پوسته دشمن در سیاه گرد فتح و۱۰ کماندو و اربکی کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  با کماندو ها واربکی های مزدور در منطقه چهاردهی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان وارد نبرد شدیدی هستند. طبق معلومات در نتیجه این نبرد، تاکنون ۲ پوسته دشمن بدست مجاهدین سقوط کرده است ویک تانگ کماندو های مزدور مورد اصابت قرارگرفت وکاملا حریق گشت و۵ عسکر کماندو دران کشته […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  با کماندو ها واربکی های مزدور در منطقه چهاردهی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان وارد نبرد شدیدی هستند.

طبق معلومات در نتیجه این نبرد، تاکنون ۲ پوسته دشمن بدست مجاهدین سقوط کرده است ویک تانگ کماندو های مزدور مورد اصابت قرارگرفت وکاملا حریق گشت و۵ عسکر کماندو دران کشته شدند .

همچنان درجریان نبرد ۵ تن اربکی نیز بهلاکت رسیده است.