پروان: ۲ پوسته در کوه صافی فتح و۷ تن اربکی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر آنعده عساکر اداره مزدور  در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حمله کردند که میخواستند دران منطقه پوسته ایجاد نمایند که درنتیجه آن ۲ پوسته ایجاد شده دشمن فتح گردید و۲ تن اربکی کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند ویک میل سلاح، یک چانده ومقداری […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، بر آنعده عساکر اداره مزدور  در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان حمله کردند که میخواستند دران منطقه پوسته ایجاد نمایند که درنتیجه آن ۲ پوسته ایجاد شده دشمن فتح گردید و۲ تن اربکی کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند ویک میل سلاح، یک چانده ومقداری از مهمات بدست مجاهدین آمده است.

قابل ذکر است که اداره ارگ دراین روز ها میخواهد در آن ولسوالی پروسه اربکی سازی جدیدی را ایجاد کند واین ۲ پوسته به سلسه همین پروسه ایجاد شده بود  ودر منطقه بیشتر از ۲۰۰ میل سلاح جدیدا توزیع نموده اند اما مجاهدین در برابر این پلان شوم دشمن واکنش تندی نشان دادند واین ۲ پوسته دشمن را کاملا فتح کردند وبرای خنثی کردن دیگر حرکات دشمن نیز کار جریان دارد.