پروان: 2 عسکر مزدور درشینواری کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر بیس جلگه در مربوطات ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند حمله ساعت 2 بجه دیشب بوسیله سلاح لیزری انجام یافت که دراثران 2 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر بیس جلگه در مربوطات ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند
حمله ساعت 2 بجه دیشب بوسیله سلاح لیزری انجام یافت که دراثران 2 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.