پروان: ۱۷ کارمند رژیم کابل بعد از درک حقایق با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر, ۱۷ کارمند رژیم مزدور در ولسوالی های شینواری وسیاگرد ولایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. این کارمندان دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان […]

بر اساس خبر, ۱۷ کارمند رژیم مزدور در ولسوالی های شینواری وسیاگرد ولایت پروان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
این کارمندان دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: صفی الله ولد عبدالوکیل باشنده ولسوالی شینوار قریه کجکان عسکر
۲: سیدرحمن ولد صاحب خان باشنده ولسوالی شینوار قریه دکجکان ، عسکر
۳: عبدالقهار ولد عبدالمنان باشنده ولسوالی شینوارو قریه د کجکان ، اربکی
۴: شیرین اغا ولد محمد نظر باشنده ولسوالی شینوار قریه کجکان ، اربکی
۵: ذاکرشاه ولد امین شاه، اربکی
۶: لطف الله ولد احمدشاه، اربکی
۷: عبدالرحمن ولد عبدالمنان، اربکی
۸: عبدالسلام ولد علم جان، اربکی
۹: عاشق الله ولد محمد اعظم، اربکی
۱۰: محمد عارف ولد حیات الله، قریه لور ، اربکی
۱۱: مؤمن خان ولد اسلام ، قریه لوړ اوسیدونکی، اربکی
۱۲: محمدصادق ولد صدیق باشنده ولسوالی شینوارو قریه بلندی ، اربکی
۱۳: محمد رحیم ولد خان محمد باشنده ولسوالی شینوارو قریه بلندی ، اربکی
۱۴: اغامحمد ولد سحرگل، باشنده ولسوالی شینوارو قریه صوفی خیلو ، اربکی
۱۵: زرمحمد ولد نیازمحمد، قریه بلندی ، اربکی
۱۶: حیاث ولد عبدالغیاث، باشنده ولسوالی سیاگرد قریه بالا قلا ، اربکی
۱۷: محمدآصف ولد بسم الله باشنده ولسوالی سیاگرد قریه دشتک ، عسکر
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۳۰